Xử lý hóa đơn điện tử khi viết sai

Hóa đơn là một trong những chứng từ tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Không chỉ vậy, đó còn là cơ sở để doanh nghiệp có thể kê khai thuế. Trước Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang gần kề, tức ngày 01/11/2020, doanh nghiệp buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Còn nhiều vấn đề khúc mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử như: hóa đơn điện tử chuyển đổi có cần đóng dấu không? Làm cách nào để xử lý hóa đơn điện tử khi viết sai?…

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách xử lý hóa đơn điện tử khi viết sai.

Khi hóa đơn điện tử viết sai nhưng chưa gửi cho người mua

Đối với trường hợp này thì người bán cần xử lý sai sót như sau:

Bước 1: Người bán tiến hành thông báo cho cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Người bán tiến hành lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

hóa đơn điện tử

Khi hóa đơn điện tử lập sai nhưng đã gửi cho người mua

Khác với trường hợp trên, trường hợp này người bán đã gửi cho người mua rồi mới phát hiện ra sai sót. Đối với trường hợp này, sẽ được chia thành từng tình huống nhỏ và cách xử lý cụ thể cho từng tình huống như sau:

Đối với trường hợp sai sót về tên và địa chỉ của người mua nhưng không bị sai về mã số thuế và các nội dung khác thì: người bán thông báo với người mua về chi tiết hóa đơn điện tử có sai sót. Tiếp đó người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn thay thế.

https://blogchamsocda.com/tong-hop-cau-hoi-lien-quan-den-chu-ky-so-thuong-gap/

Còn đối với trường hợp sai sót về những tiêu thức còn lại như: mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng chất lượng, quy cách, thì: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Sau đó, người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo mẫu số 04. Tiếp đó, người bán lập hóa đơn điện tử mới để thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Cuối cùng là người bán gửi cho cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Khi cơ quan thuế phát hiện ra hóa đơn điện tử được cấp mã có sai sót 

Đầu tiên, cơ quan thuế thực hiện thông báo cho người bán theo mẫu số 05 được ban hành kèm theo nghị định 119 để người bán tiến hành kiểm tra sai sót. Trong thời hạn 2 ngày kể từ khi nhận được thông báo, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Trên đây là từng trường hợp và cách xử lý cụ thể cho từng trường hợp khi hóa đơn điện tử gặp sai sót. Mong rằng bài viết này đã giúp ích nhiều cho các cá nhân và doanh nghiệp.
https://blogchamsocda.com/

News Reporter